Materiaalin tuottajille pystytettyjä erillisympäristöjä, yhteensopivuuden testaamiseen ja pakettien koontiin.
Demonstration of some of the materials produced for the A!OLE pilot course in 2016

Demo miten TIMiin voisi integroida Abacus-tehtäviä

ABACUS-hankkeeseen materiaaleja Joensuusta 1: Olen tuonut 3.3.2016 pääkategorian Funktiotesti Joensuusta. Sillä on monenmonta alikategoriaa, joista kustakin on tentteihin valittu 0-2 satunnaista kysymystä. Funktiotesti ei harjoita eikä mittaa tavanomaista laskutaitoa, vaan päässälasku- ja kuvittelutaitoa. Sen rooli on panna oppija kohtaamaan monituisia kummallisuuksiakin, jotta hänen (jo nuorena) urautuneet aivonsa siedättyisivät.