Materiaalin tuottajille pystytettyjä erillisympäristöjä, yhteensopivuuden testaamiseen ja pakettien koontiin.