poisson-jakauma

„poisson-jakauma“ ei andnud tulemusi