lineaarinen riippuvuus

„lineaarinen riippuvuus“ ei andnud tulemusi