Tämä tehtäväkokonaisuus on koottu pääosin erään abstraktin lineaarialgebran kurssin alkupuolelta.
Siinä on koetettu vahvistaa kahden peruslaskutoimituksen - sisäisen vektorien välisen ja skalaari-vektori -tyyppisen - ymmärtämystä monipuolisesti niin, että näiden funktion käsitteeseen pohjautuvien operaatioiden päälle rakennettavat struktuurit tulisivat hallintaan ja teorianmuodostus mm. todistuksineen helpommin lähestyttäviksi.
Edelleen lineaarikombinaatioiden, lineaarisen tiippumattomuuden ja joukon virittämän aliavaruuden kautta tarkastellaan lineaariavaruuden kantoja ja lineaariavaruuksien välisiä lineaarisia funktioita.
Dynaamiset tasokuviot ovat keskeinen työkalu tutustuttaessa lineaariavaruuksiin ja funktioihin dynaamisina rakenteina.

Briefly in English. This Moodle question material - basically in Finnish - deals with linear space basic binary operations, linear combinations and basis, and linear functions.
A good deal of questions include dynamic figures that should be used in solving the problems.

Although the titles in the texts, quizzes and categories are also in English, the very questions are in Finnish.