Käsillä oleva matematiikan Moodle-tehtävämateriaali on laadittu lähinnä silmällä pitäen yliopistollisten matematiikan opintojen alkajaisiksi perusasioista lähtien: (naiivista) joukko-opista, logiikasta, relaatioista, funktiosta jne. Pääpaino on peruskäsitteiden omaksumisessa niiden paljaimmissa muodoissaan.
Tehtävissä varsinainen laskeminen perinteisessä muodossaan on vähäistä. Sen sijaan on ns. "päässälaskua", jossa pitää osata kuvitella mitä lähtöjoukon muuttujien arvojen, relaation tai funktion määräävän säännön ja maalijoukon välillä voi "tapahtua" tai olla tapahtumatta.
Siksi ei ole katsottu mielekkääksi käyttää Stack-järjestelmää kaikkialla, vaan usein satunnaistaminen tapahtuu Moodlen arvonnalla kysymysten alikategorioista. Stack-kysymyksiä on kuitenkin siellä täällä, missä ne luontevasti sopivat tilanteisiin. Kuitenkin käytetään symbolimuotoisten ja sanallisten ilmausten lisäksi melkoisesti kuvallisia ilmauksia, taulukoita, nuolikaavioita sekä staattisia ja dynaamisia kuvioita, joihin kyseiset tehtävät kiinteästi liittyvät.

Erityistä painoa koetetaan pitää käsitteiden ja prosessien erilaisilla esitysmuodoilla kuten sanallinen, symbolimuotoinen ja kuvallinen esitys (VSG = Verbal, Symbolical, Graphical).

Briefly in English. This Moodle question material - basically in Finnish - deals with relations and functions.
Two example quizzes on each main topics (question categories) are provided here: one for free studying and training, and the other for assessing knowledge and skill.
A good deal of questions include dynamic figures that should be used in solving the problems.
Below is a list of abbreviations that can be useful in getting good order in the wide range of different types of problems.

Although the titles in the texts, quizzes and categories are also in English, the very questions are in Finnish.